Tumblelog by Soup.io
 • Concordia
 • tazniebieskimi
 • wetpussycat
 • coffeechick
 • estrachan
 • eire
 • milka88
 • ukath
 • mignon
 • milajovi
 • 123go
 • neve1t
 • Ewels
 • unitedsoupsmusic
 • guyver
 • luckybenny
 • tomashevska
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

Minęli się w czasie; może to on urodził się trochę za wcześnie, może ona za późno. A jednak się spotkali. I każde z nich stanęło przed wyborem. Marzenie i rzeczywistość (...) Zawsze będą nosić swój obraz pod powiekami.
— Katarzyna Rygiel - "Pod powiekami"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaOkruszek Okruszek
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viaOkruszek Okruszek
Reposted frommangoe mangoe viaOkruszek Okruszek
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaOkruszek Okruszek
2936 f2f3 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaOkruszek Okruszek
6185 0d51 500
90s Avengers
Reposted fromvolldost volldost viaOkruszek Okruszek
9778 9097
Reposted fromcalifornia-love california-love viaOkruszek Okruszek
0464 9a29 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaOkruszek Okruszek
4663 5c68
Reposted fromhajskul hajskul viaOkruszek Okruszek
Nie podam pani przepisu na miłość. Nam się po prostu zdarzyła. Że otwieramy rano oczy i chce nam się ze sobą być. Mówię: zrobisz mi kawę? I mąż wychodzi z psem, ale jeszcze zdąży mi zrobić kawę i na tę kawę czasami się przysiada. A ja się wałkonię, bo nie muszę wstać. Pyta: co robisz dzisiaj? To i to. A ty? A ja to i to. To fajnie. To są rzeczy najprostsze.
— Dorota Kolak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOkruszek Okruszek
6863 429e
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaOkruszek Okruszek
Dr House: Każdy człowiek jest nieszczęśliwy. Nie można tego zmienić, bo nie zmieniają się ludzie.
Cate: Chciałbyś w to wierzyć, bo wtedy uwalniasz się od odpowiedzialności za swoje nieszczęście.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaOkruszek Okruszek
1214 a779

awake-society:

Make your choice

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaOkruszek Okruszek
0488 c3b3
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaOkruszek Okruszek
8871 2e50
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaOkruszek Okruszek
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaOkruszek Okruszek
1606 3842
8655 bdf5 500
Reposted frompaasiak paasiak viaOkruszek Okruszek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl